naar de inhoud gaan
U bent hier:  Start

Huisartspraktijk H.E. van Dijk

Huisarts:
H.E. van Dijk
Mw. J. Luiten
Mw. A. Westenburg
Assistentes:
A. Knevelbaard
H.A. Schipper
Praktijkondersteuner:
M. Berger


De praktijk is in 2018 wegens vakantie gesloten: 

Week 17 en 18: van 23 t/m 4 mei
Week 33 t/m 35: 13 augustus t/m 31 augustus

 

Tijdens de vakanties kunt u terecht bij:
Mw. G.J. Jager,
Meint Veningastraat 107,  9601 KE Hoogezand
Tel. 0598 - 392 086, voor spoed 0598 - 399 262
 

Lijst met de groepsleden

 • Huisarts H.E. van Dijk • Klachtenregeling

  Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

  Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

  Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

  Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak overuw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg.Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namensde patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordtbijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

  Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

Belangrijke informatie...

 • Medische Links

  Medische Links

  Wij hopen dat de links u helpen om u zelf te informeren over medische zaken in het algemeen of over uw eigen medische situatie. De informatie achter deze links vervangt echter geen doktersadvies. Heeft u vragen of zorgen? Blijf er niet mee zitten en bespreek ze met uw huisarts.
  Vervolg lezen

  brochure

Over ons

Huisartspraktijk H.E. van Dijk


Praktijklocatie

Huisartspraktijk H.E. van Dijk
Van Heemskerckstraat 145
9601 HC Hoogezand

Telefoonnummer:  0598-392 076
Faxnummer:  0598-398 738

Bereikbaarheid:

Telefoon:           0598-392 076

Receptenlijn:     0598-380 046


Afspraak maken:
tussen 8 en 10 uur

Aanvragen huisbezoek: tussen 8 en 10 uur

Spreekuur: ´s Ochtends, op afspraak


Spoed: 

Overdag op werkdagen: 0598-380 247 Avond/weekend:
Doktersdiensten Groningen 0900-9229
 

 


 

 

 


zie plan


Praktijkinformatie

U vindt hier de tekst van de praktijkfolder.

Vooraf

In deze folder vindt u informatie over de praktijk. Leest u de folder aandachtig en bewaart u hem op een logische plaats, bijvoorbeeld bij de telefoon of in het mapje van de zorgverzekeraar.

Praktijktijden

tijden

De praktijk is op werkdagen van geopend 8.00 tot 17.00 uur. Op woensdag is vanaf 12.00 uur de praktijk gesloten. Lunchpauze van 12.00-13.00 uur, telefonisch bereikbaar via 0598-380247

Telefoonnummers

praktijknummer 0598-392 076

Via het praktijknummer krijgt u in de meeste gevallen de praktijk-assistente aan de lijn. Via dit nummer maakt u afspraken en kun u met korte vragen terecht.
Deeze lijn wordt veel gebruikt en kan dus wel eens bezet zijn. U helpt de assistente door de gesprekken korte te houden.

bellen

Maakt u gebruik van de vaste opbeltijden: 8.00-10.00 uur afspraken maken en visites aanvragen.

8.00-12.00 aanvragen recepten.
Verderop in de folder worden deze tijden nader besproken.

spoed: spoednummer 0598-380 247

Wanneer dringend medische hulp nodig is en de praktijklijn bezet is, kunt u gebruik maken van dit spoednummer. Buiten praktijktijden krijgt u de telefoonbeantwoorder. Bet u dit nummer alléén voor dringende gevallen en houdt u de lijn niet langer bezet dan nodig is!

Spreekuur

afspraak

Er is een afspraak-spreekuur, dit spreekuur is 's ochtends.

Voor een afspraak moet u bellen tussen 8.00 en 10.00 uur.

meer tijd

Als u aangeeft dat er meerdere vragen te bespreken zijn, dat u een langer gesprek wilt of dat er een klein-chirurgische ingreep dient te gebeuren dan houdt de assistente daar rekening mee in de agenda.

afzeggen

Belt u de asssistente tijdig wanneer een eerder gemaakte afspraak niet door kan gaan.

telefonisch

Er is een telefonisch terugbelspreekuur. U kunt 's morgens bellen voor advies, uitslagen en onderzoeken. U wordt hierover teruggebeld. In het algemeen is het moeilijk uw gezondheid telefonisch te beoordelen.

Het kan daarom soms nodig zijn alsnog een afspraak voor het spreekuur te maken.

wratten

Een keer per maand is er een wrattenspreekuur. U kunt dan wratten met vloeibaar stikstof laten behandelen. Voor het wrattenspreekuur moet u een afspraak maken. Het spreekuur is op dinsdagmiddag en woensdagmorgen.

Huisbezoek

aanvragen

U kunt tussen 8.00 en 10.00 uur een huisbezoek aanvragen. De assistente kan de visite dan nog voor die dag in de agenda zetten. Omdat er in de praktijk betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn is het, indien mogelijk, beter om naar de praktijk te komen.

EHBO

eerste hulp

Voor de eerste hulp (open wonden, kneuzingen, verbranding enz.) kunt u altijd direct terecht. Als u van te voren belt of laat bellen, houdt de huisarts rekening met uw komst.

Praktijkassistente

Bij de assistente kunt u met veel praktische vragen terecht. Met haar maakt u de afspraken.

Zij behandelt onder andere vragen over recepten, machtigingen, etc.

bloed, injecties, urine

Voor bloedonderzoek en injecties kunt u bij de assistente terecht tussen 10.00 en 12.00 uur.

Flesjes urine moeten voor 10.00 uur gebracht worden.

herhaalrecepten

Bij de aanvraag van herhaalrecepten kunt u de oude verpakkingen in de bakken in de hal van de praktijk werpen. Ook kunt u de recepten aanvragen via receptenlijn 0598-380 046 of via de website.

Bij voorkeur de herhaalrecepten niet telefonisch aanvragen.

Dienst en waarneemregeling

Buiten kantoortijden kunt u de dokterspost bellen voor spoedgevallen op telefoonnummer 0900-9229.

Tijdens de vakanties neemt een arts van de waarneemgroep waar. Als u de praktijk belt, hoort u wie dat is.

Niet vergeten

Vergeet u niet om bij een bezoek aan de huisarts uw bewijs van verzekering mee te nemen. Wanneer u vragen heeft over geneesmiddelen doet u er goed aan de oude verpakking mee te nemen.
Deze site vervangt geen medische consultatie