naar de inhoud gaan
U bent hier:  Start

Welkom bij Huisartsenpraktijk Lindeman & Dijkstra

 

Huisartsen:

M.C.M. (Kees) Lindeman

A.F. (Anja) Dijkstra

Assistentes:

Joke Koelewijn

Marjo Lindeman-Verberkt

Praktijkondersteuners/-verpleegkundigen:

Tinka Verschuuren

Ingrid Thunnissen

José Setz (GGZ: geestelijke gezondheidszorg)

Jacqueline de Groot (GGZ-Jeugd)

 

VAKANTIES 2018

* In de periode 7 t/m 29 juli is Anja Dijkstra met vakantie. Waarneming door Kees Lindeman.

* Van 28 juli t/m 19 aug is Kees Lindeman op vakantie. Waarneming door Anja Dijkstra, de collega-huisartsen in MC-Onder de Linde en 3 waarnemende huisartsen.

* In de gehele vakantieperiode is de praktijk geopend. Wilt U zoveel mogelijk in de ochtenduren telefonisch contact zoeken met de praktijk?

 

PRAKTIJK

Huisartspraktijk Lindeman is sinds 1985 gevestigd in Lindenholt. Per 1 juni 2004 is huisarts Anja Dijkstra toegetreden tot de praktijk. In november 2008 is de praktijk ondergebracht in een nieuw pand aan de St. Agnetenweg 75A in de wijk Lindenholt te Nijmegen: Medisch Centrum "Onder de linde". De huisartsenpraktijken zijn er gelokaliseerd op de 1e verdieping, die per lift bereikbaar is. Er zijn twee zelfstandige huisartsenpraktijken: de praktijk van huisartsen Mw M. de Jonge & Dr. P. Dielissen & Mw V. ten Broek én de praktijk van ons. In vakantieperioden en bij afwezigheid nemen de huisartsen van beide praktijken voor elkaar waar. Zij kunnen daarbij in elkaars computersystemen werken. Onze praktijk is op werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00 uur. Op de begane grond van Medisch Centrum "Onder de linde" bevinden zich de praktijk Fysiotherapie Lindenholt (V. Ruikes en M. de Muijnk), Servicepunt Onder de linde (een filiaal van Apotheek Lindenholt in de Horstacker) en een prikpost van de S.H.O. (bloedafname op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 8.30-10.30uur). Onze overige huurders (psychologenpraktijk "Miraculum", diëtist (BaseLine), Podotherapie Dukenburg-Lindenholt en de praktijk Ergotherapie) zijn gevestigd op de 2e verdieping van het praktijkgebouw. Bus 11 heeft een halte vóór de praktijk. Aan de achterkant van het gebouw is parkeergelegenheid en een overdekte fietsenstalling (toegang vanuit de Zwanenstraat).

 

PRIVACY-REGELEMENT en KLACHTENREGELING

Zie: Medische links (links-boven)

 

TOESTEMMING UITWISSELING MEDISCHE GEGEVENS

Na 1 januari 2013  is voor grootschalige gegevensuitwisseling tussen de diverse zorgverleners uitdrukkelijk toestemming vooraf van elke burger (of patiënt) nodig (OPT-IN). Om inzage van dossiers op de huisartsenpost en communicatie met de zorggroepen (chronisch zieken, ziekenhuis) blijvend mogelijk te maken is het nodig patiënten om toestemming te vragen en hun antwoord te registreren. Communicatie kan niet meer zonder die toestemming vanaf 1-1-2013. Registratie van patiënten met lopende gezondheidsproblemen heeft de hoogste prioriteit. We doelen dan voornamelijk op patiënten die de praktijk bezoeken, de patiënten die in aanmerking komen voor een griepvaccinatie en de patiënten die aan een van de zorgprogramma’s voor chronische zorg deelnemen (diabetes, COPD). Op de website www.vzvz.nl leest U onder "toestemming" hoe U Uw akkoord kunt geven voor elektronische uitwisseling van Uw medische gegevens. 

 

EIGEN RISICO AANVULLEND ONDERZOEK

Landelijk en wettelijk worden alle aanvullende onderzoeken zoals laboratoriumonderzoek NIET vergoed vanuit de basiszorg, maar vallen de kosten onder uw eigen risico. U ontvangt dan ook een rekening van de ziekenhuizen en laboratoria over de onderzoekingen cq bepalingen (indien uw jaarlijks eigen risico bedrag reeds overschreden is zijn dit geen extra kosten).

Huisartsenzorg is ALTIJD basiszorg; hierover ontvangt u geen nota. Het werk en aanvullend onderzoek van de praktijkondersteuners valt binnen de basiszorg evenals de gesprekken met de Praktijkondersteuner-GGZ José Setz.

Alle aanvullende zaken komen wettelijk en bij elke zorgverzekeraar op rekening van het eigen risico, bijvoorbeeld: - Alle laboratoriumbepalingen vanuit bloedonderzoek - Weefselonderzoek van chirurgisch weggenomen huidafwijking - Röntgenfoto of echo of MRI die door de huisarts is aangevraagd - Specialistenkosten na een verwijzing - Het cytologisch (cel) onderzoek van het uitstrijkje, indien dit niet via het bevolkingsonderzoek is afgenomen - Hartritme-analyse en 24-uurs bloeddrukmeting

 

TOEKENNING NHG-PRAKTIJKACCREDITERING; TEVENS NUHP-PRAKTIJK

In juli 2010 hebben wij als praktijk het Keurmerk "NHG geaccrediteerde praktijk" verkregen. Wij willen daarmee naar onze patiënten maar ook naar zorgverzekeraars, de overheid en andere zorgverleners zichtbaar maken dat onze praktijk niet alleen voldoet aan landelijk vastgestelde normen, maar ook gericht werkt aan kwaliteitsverbetering. Het keurmerk is verkregen voor 3 jaar en jaarlijks zal de praktijk beoordeeld worden op de resultaten van onze verbeteringsplannen en de eisen en voorwaarden van NHG-Praktijkaccreditering. Op 14 februari 2017 zijn wij opnieuw beoordeeld en werden we positief (met lof) beoordeeld. Tussentijdse beoordeling blijft jaarlijks plaats vinden.

In 2010 zijn wij tevens door de Radboud Universiteit Nijmegen gekwalificeerd als "Nijmeegse Universitaire Huisartsen Praktijk" (NUHP). Eind 2011 begonnen wij met de opleiding van artsen binnen onze praktijk

 

AANMELDING VAN NIEUWE PATIENTEN IN 2018

Door toenemende groei van onze praktijk en navenante werkdruk zijn wij genoodzaakt om de instroom van nieuwe patiënten te beperken. We nemen alleen patiënten aan die 1/ nog geen huisarts in Lindenholt hebben en 2/ woonachtig zijn in de praktijkomgeving en wel in het gebied tussen de IJpenbroekweg t/m de Wijchenseweg (dus: Wellenkamp, Hoefkamp, Gildekamp, Geerkamp, Voorstenkamp, St Agnetenweg, Johannushof, Zwanenstraat, Draaiom, IJpenbroekweg en tevens de Valkenaerhof). Nieuwe gezins-/huisgenoten van bij ons ingeschreven patiënten kunnen zich altijd inschrijven voor zover woonachtig in het zorggebied van onze praktijk: Lindenholt en aangrenzende delen van Dukenburg. U kunt zich schriftelijk (aanvraagformulieren aan de balie verkrijgbaar) of per mail (mlindeman@mc-onderdelinde.nl) inschrijven (doorgeven: naam, voorl, roepnaam, BSNnummer, gebdatum,  adres, telnr, verzekering+nr). De wetgever eist dat U bij Uw eerste bezoek aan ons Uw legitimatiebewijs toont bij de assistente. Wilt U bij verhuizing/vertrek aan Uw nieuwe huisarts schriftelijk toestemming verlenen om Uw medisch dossier bij ons op te vragen? 

 

WWW.THUISARTS.NL

Minister Schippers van Volksgezondheid heeft op 22 maart 2012 de publiekswebsite www.thuisarts.nl geopend. De site is een initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Thuisarts.nl is een website voor het brede publiek gemaakt door huisartsen met informatie over gezondheid en ziekte.

 

CO-ASSISTENT

Enkele keren per jaar zal gedurende een periode van twee maanden een 6e jaars student geneeskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen rondkijken en onder verantwoordelijkheid van de huisartsen meewerken in onze praktijk. Dit in verband met het co-assistentschap huisartsgeneeskunde. Mocht U bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van de co-assistent tijdens onze spreekuren dan kunt U dat bij de balie aangeven bij de assistente.

 

AANVRAAG VAN HERHAALRECEPTEN

Bij voorkeur zien we dat herhaalrecepten worden aangevraagd via deze website. Klik daartoe op het veld "HERHALINGSRECEPTEN" in de rechter kolom. Aanvraag op deze wijze vermindert de druk op de telefoonbelasting, waardoor U ons in voorkomende gevallen beter kunt bereiken. Ook voor de assistente is de aanvraag via deze weg prettiger. Willen de mensen die regelmatig gecontroleerd dienen te worden (oa bij suikerziekte, hoge bloeddruk, astma/COPD) niet vergeten een afspraak te maken op het spreekuur! Wilt U niet vergeten aan te geven naar welke apotheek het recept verzonden dient te worden?

Recepten voor herhaalmedicatie (medicijnen die U altijd gebruikt) die op werkdagen 's morgens vóór 12 uur via de site/telefoon/fax zijn aangevraagd worden vóór 15 uur door de huisarts beoordeeld en bij goedkeuring verzonden naar Uw apotheek, waar de medicijnen de volgende werkdag na 15.00 uur kunnen worden opgehaald. Herhalingsrecepten, die na 15 uur de apotheek bereiken, kunnen na 2 dagen bij de apotheek worden opgehaald. Uiteraard geldt bovenstaande alleen voor medicijnen die U altijd in gebruik heeft en NIET voor kuurbehandeling met antibiotica, ontstekingsremmers e.d.

 

MEDICIJNEN

Wij vinden het erg belangrijk om een goed en compleet overzicht te hebben van Uw medicijngebruik. Uiteraard hebben wij een goed overzicht van de medicijnen die wijzelf voorschrijven. Maar er zijn ook medicijnen, die door een medisch specialist worden voorgeschreven en vervolgens worden opgehaald bij de ziekenhuisapotheek. De vaste apotheek (bijvoorbeeld Apotheek Lindenholt of Servicepunt Onder de Linde) krijgt hiervan een melding, maar dit bericht bereikt ons helaas niet altijd! Laat het ons daarom weten als Uw medisch specialist U een nieuw medicijn voorschrijft danwel een medicijn stop zet. Ook veranderingen in gebruik (van 2 naar 3x daags bijvoorbeeld) of dosering (bijvoorbeeld van 20mg naar 40mg) willen wij graag van U vernemen.

Mocht U structureel een zelfzorgmedicijn (een zonder recept verkrijgbaar medicijn: bijvoorbeeld Aleve, Ibuprofen) gebruiken, dan horen wij dat ook graag van U. Deze zelfzorgmedicijnen kunnen complicaties veroorzaken dan wel problemen opleveren in combinatie met de voorgeschreven medicijnen.

Als U zwanger wilt worden, zwanger bent of borstvoeding geeft willen wij dat ook graag weten. Dan kunnen wij bij het eventueel voorschrijven van medicijnen hiermee rekening houden.

Als U of Uw kind medicijnen gebruiken, die onder de Opiumwet vallen (bijvoorbeeld sterke pijnstillers met morfine of de ADHD-medicijnen Ritalin of Concerta) dan mag U deze geneesmiddelen niet zomaar meenemen naar  het buitenland. Voor de zogenaamde Schengenlanden (hieronder vallen de meeste Europese landen) hebt U een “Schengenverklaring” nodig. Deze verklaring kunt U verkrijgen bij Uw apotheek of downloaden van de site van Farmatec (www.farmatec.nl). Farmatec is een onderdeel van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Ook bij vragen over de Schengenverklaring kunt U contact zoeken met Farmatec: 070-3405588. Een Schengenverklaring moet ondertekend worden door de voorschrijvend arts en aansluitend goedgekeurd worden door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Behandeltijd van een en ander kan 3-4 weken in beslag nemen. De Schengenverklaring is 30 dagen geldig. Bij een reis van meer dan 30 dagen moet U 2 Schengenverklaringen invullen waarbij de datums op elkaar aansluiten.

 

SERVICEPUNT "ONDER DE LINDE"

In ons praktijkpand op de de begane grond is een filiaal van Apotheek Lindenholt (Horstacker) gevestigd. De naam luidt "Sevicepunt Onder de Linde". De servicepunt is geopend op maandag t/m vrijdag van12.00 tot 13.00 en van 16.00 tot 17.30uur. Bij het aanvragen van herhaalrecepten via de website kunt U aangeven of U de recepten afhaalt bij apotheek Lindenholt (Horstacker) of bij Servicepunt Onder de Linde (St. Agnetenweg 75). Het Servicepunt heeft geen medicijnen op voorraad; medicijnen worden aangeleverd door Apotheek Lindenholt. Vanuit de apotheek wordt ook thuis bezorgd. Het telefoonnummer van Servicepunt Onder de Linde is 3735056 en van apotheek Lindenholt 3777615. Bij vragen kunt U contact zoeken met een van beide nummers.

 

VERANDERING VAN HUISARTS

Mocht U vanuit een huisartsenpraktijk elders (na overleg met ons) willen overstappen naar onze praktijk wilt U dan niet vergeten Uw vorige huisarts hiervan op de hoogte te stellen ivm 1/ uitschrijving in die praktijk en 2/ opsturen van de medische gegevens? Als U vanuit deze praktijk naar elders verhuist of om andere redenen van huisarts verandert, wordt U - om dezelfde redenen - verzocht dit aan ons te berichten. U kunt zich bij ons ook per mail naar mlindeman@mc-onderdelinde.nl laten inschrijven onder vermelding van achternaam, voornaam/voorletters, geboortedatum, adres, tel.nr(s)., BSN-nr, zorgverzekeraar+nr, apotheek en gegevens van de vorige huisarts

 

PRAKTIJKONDERSTEUNING

Op 1 april 2006 is onze praktijk gestart met "praktijkondersteuning". Praktijkondersteuning wordt bij ons verricht door verpleegkundigen, die speciaal zijn opgeleid om in samenwerking met de huisarts mensen met chronische aandoeningen (waaronder diabetes en astma/COPD) te begeleiden. Vanuit de huidige ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg ondersteunen de zorgverzekeraars dit initiatief ter verbetering van de kwaliteit van zorg. Sinds april 2006 worden de periodieke controles van onze diabetes- en COPD-patienten door hen verzorgd. Ook richten de praktijkondersteuners zich sinds 1 okt 2014 op preventie van hart- en vaatziekten. Bij ons zijn als praktijkondersteuners werkzaam TINKA VERSCHUUREN (dinsdagochtend en vrijdagmiddag) en INGRID THUNNISSEN (woensdagochtend).

Sinds 1 juli 2014 is sociaal psychiatrisch verpleegkundige JOSÉ SETZ binnen onze praktijk werkzaam als Praktijkondersteuner-GGZ (geestelijke gezondheidszorg). Jose is aanwezig op dinsdagmorgen, woensdag en donderdag.

Sinds 1 sept 2017 versterkt orthopedagoge JACQUELINE DE GROOT ons als Praktijkondersteuner-GGZ voor de jeugd.

 

(TELEFONISCHE) ADVISERING DOOR ASSISTENTE

Vanwege de toenemende druk op de spreekuren van de huisartsen, is er behoefte ontstaan om de patientenstroom beter te sturen. Het wordt daarom steeds belangrijker om Uw hulpvraag zo vroeg mogelijk, dus al in het contact met de praktijkassistente, duidelijk te krijgen. De assitentes zullen daarom vaker dan voorheen (zeker in extra-drukke perioden) vragen aan U stellen en waar mogelijk vanuit hun medische deskundigheid voorlichting en advies geven; in andere gevallen maken zij een afspraak op het spreekuur van de huisarts, verwijzen ze naar het telefonisch spreekuur of laten de huisarts (al dan niet met spoed) een huisbezoek afleggen (na intern overleg). Alle door de assistentes verstrekte adviezen worden in de computer vermeld en zullen met de huisarts besproken worden. Het is belangrijk te weten dat ook de assistente medische geheimhoudingsplicht heeft. We beseffen dat e.e.a. voor velen gewenning zal vragen, maar de huidige druk op de huisartsenzorg noopt ons hiertoe. Wij hopen op Uw begrip te mogen rekenen!

 

MEDISCHE VERKLARING

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunde (KNMG) heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. 

Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?  Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Zo nodig kan de onafhankelijke arts, met toestemming van de patiënt, extra informatie opvragen bij de behandelend arts(en).

 

 

 

 

 

 

Voorstelling van de groep

Hieronder ziet U de praktijkmedewerkers van Huisartsenprakijk Lindeman & Dijkstra

Lijst met de groepsleden

 • Huisarts M.C.M. (Kees) Lindeman • Huisarts A.F. (Anja) Dijkstra • Praktijkondersteuner/verpleegkundige Tinka Verschuuren • Praktijkondersteuner/verpleegkundige Ingrid Thunnissen • Praktijkassistente Marjo Lindeman-Verberkt • Praktijkassistente Joke Koelewijn • Praktijkondersteuner GGZ-volwassenen/sociaal-psychiatrisch verpleegkundige José Setz • Praktijkondersteuner GGZ-jeugd / orthopedagoog Jacqueline de GrootBelangrijke informatie...

 • Privacyreglement

  Privacyreglement

  In het privacyreglement is vastgelegd op welke wijze patiëntgegevens door ons worden verzameld en verwerkt, hoe de informatiebeveiliging is georganiseerd en wat uw rechten als patiënt zijn m.b.t. de gegevens. Doel is zeker te stellen dat zorgvuldig wordt omgegaan met patiëntgegevens. Wij volgen hierbij de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd) van patiëntgegevens, die in een bestand zijn of worden opgenomen.
  Vervolg lezen

  Bestand
 • Klachtenregeling Wkkgz

  Klachtenregeling Wkkgz

  Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Voor nadere informatie opent u het bestand
  Vervolg lezen

  Bestand
 • Thuisarts

  Thuisarts

  Deze site is een initiatief van het Nederlands Huisartsengenootschap(NHG). Het is een website voor het brede publiek gemaakt door huisartsen met informatie over gezondheid en ziekte.
  www.thuisarts.nl

  Link
 • Medische Links

  Medische Links

  Wij hopen dat de links u helpen om u zelf te informeren over medische zaken in het algemeen of over uw eigen medische situatie. De informatie achter deze links vervangt echter geen doktersadvies. Heeft u vragen of zorgen? Blijf er niet mee zitten en bespreek ze met uw huisarts.
  Vervolg lezen

  brochure
 • Zwaarlijvigheid bij kinderen

  Zwaarlijvigheid bij kinderen

  De test stelt vragen over verschillende dingen waarvan bekend is dat ze het risico bij kinderen om te veel aan te komen, beïnvloeden. De test kan u helpen het risico te beoordelen dat uw kind overgewicht ontwikkelt.
  Vervolg lezen

  Calculator

Over ons

Huisartsenpraktijk Lindeman & Dijkstra


Contact

Praktijklocatie

Huisartsenpraktijk Lindeman & Dijkstra
St. Agnetenweg 75A
6545 AT Nijmegen

Telefoonnummer:  024-3784100
Faxnummer:  024-3787696

Bereikbaarheid:

Afspraak maken
08.00 - 13.00 uur
Telefonisch spreekuur
Tel consult op aanvraag. Uw huisarts belt U dan terug
Aanvragen huisbezoeken
08.00 - 11.00uur
Uitslagen
11.00 - 13.00 uur
Spreekuur
volgens afspraak 3784100
Spoedgevallen
Overdag op werkdagen
024-3784100 (toets dan 1) of de SPOEDLIJN: 024-3789987
Avond/nacht/weekend: Dokterspost CHN tel 0900-8880 (avond= na 17.00 uur) ( € 0.10 per minuut). Zie ook: www.cihn.nl. Bezoekadres: Weg door Jonkerbos 108, 6532 SZ Nijmegen ("Spoedplein" van Canisius-Wilhelmina ziekenhuis) 

 

 


E-consulten (voor niet-dringende aangelegenheden):

Kees Lindeman (huisarts):

mlindeman@mc-onderdelinde.nl

Anja Dijkstra (huisarts):

adijkstra@mc-onderdelinde.nl

Tinka (verpleegkundige):

tverschuuren@mc-onderdelinde.nl

Ingrid (verpleegkundige):

ithunnissen@mc-onderdelinde.nl

Jose (soc psychiatrische verpleegkundige)

jsetz@mc-onderdelinde.nl

 

Bereikbaarheid:

* buslijn11 heeft een halte aan de St. 

   Agnetenweg aan de praktijk-voorzijde

* parkeerplaats aan achterzijde van de

   praktijk (ingang Zwanenstraat)

* Fietsen kunnen aan de achterzijde van

   de praktijk droog gestald worden

 


zie plan

Virtuele rondleiding


Herhalingsrecepten

Omdat de telefoonbelasting steeds meer toeneemt willen wij u dringend verzoeken om uw herhaalrecepten zoveel mogelijk via onze website aan te vragen. Wilt U daarbij ook het telefoonnummer invullen, waarop wij U bij eventuele vragen of ter herinnering aan eventuele controles kunnen terugbellen?     


Herhalingsrecepten
Verzoek om herhalingsrecept


Diensten en spoedgevallen

 

DIENSTDOENDE HUISARTSEN EN NOODGEVALLEN

·     Zorg buiten kantooruren: Dokterspost CHN: tel 0900-8880

·    Waarnemende huisartsen (vakanties): Mw de Jonge & Hr Dielissen & Mw ten Broek, St Agnetenweg 75A: tel 024-3778778 

·     Noodgevallen: tel 112 

 

Meer informatie over spoedgevallen


Medisch Handboek

Het Merck Manual Medisch Handboek bevat uitleg over vele medische aandoeningen en is geschreven in begrijpelijke alledaagse taal.
Medisch Handboek
Merck Manual Home Edition


Deze site vervangt geen medische consultatie