naar de inhoud gaan
U bent hier:  Start

Huisartsenpraktijk De Beemd

Receptenmodule

Per 6 februari 2018 is de receptenmodule helaas buiten werking. DIt is een landelijk probleem van docvadis en er wordt gewerkt aan een oplossing. Totdat er een oplossing gevonden is, zult u dus voorlopig de recepten telefonisch moeten aanvragen. Onze excuses voor het ongemak.

 

Pensionering Peer Kop

Op 1 januari jl. is huisarts Peer Kop met pensioen gegaan. Tom Kleijn is zijn opvolger als huisarts-praktijkhouder. De brief die naar alle huisadressen is verstuurd kunt u vinden onder de kop 'Medische info', het document 'Pensionering Peer Kop'.

Contactgegevens

Voor de praktijkvoering is het van essentiëel belang dat uw contactgegevens up-to-date bij ons bekend zijn. Wij hopen dat u wijzigingen aan ons door wilt geven, denk aan emailadressen en GSM-nummers. Bij voorbaat dank hiervoor.

Momenteel is het bijna onmogelijk om een volledig beveiligd systeem te gebruiken. Dit houdt in dat er wat betreft de gemailde gegevens bepaalde risico’s gelopen worden. Dit risico ligt bij u als gebruiker. De praktijk is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade die uit deze mailwisseling voortkomt. Waar ons medisch programma en correspondentie met medische specialisten via een aparte beveiligde lijn gaat is onze mail aan u NIET geëncrypteerd en gaat via het openbare internet en is dus ook NIET beveiligd. Dit kan risico’s met de veiligheid en uw privacy geven. Ook kunnen wij niet nagaan of u degene bent die uw eigen mail opent en kennis neemt van ons antwoord. E-mail is geen geschikte manier om ingewikkelde medische problemen te bespreken. Ook kan het NIET gebruikt worden bij medische spoed.

Zorgverzekering en actuele medicatieoverzicht

De praktijk wijst u erop dat de huisartsen u verwijzen o.b.v. wat zij medisch het beste voor u achten maar dat zij niet voor elke individuele patient kunnen weten of de door hen gekozen zorgverzekeraar dat gedeeltelijk of geheel zal vergoeden. Omdat de huisartsen niet van alle medicatiewisselingen op de hoogte kunnen zijn houden zij de individuele patient zelf verantwoordelijk voor zijn of haar actuele medicatieoverzicht.

Huisarts in opleiding

Op verzoek van de afdeling huisartsgeneeskunde van Erasmus Universiteit MC Rotterdam werken wij deze maanden samen met mw. S.S.M. van der Wiel, arts, die zich specialiseert tot huisarts en zich in het laatste afrondende jaar bevindt. 

Herhaalrecepten digitaal aanvragen

U kunt uw recepten ook digitaal aanvragen. Dit geldt voor al onze patienten. Dit geldt met name voor recepten die u ophaalt bij de Wateringse Apotheek lokatie Herenstraat of Apotheek de Beemd. Klikt u onderaan deze pagina op "Herhalingsrecepten". Standaard gaan wij ervan uit dat u kiest voor Apotheek de Beemd. Mocht u toch liever bij de Wateringse Apotheek blijven geeft u dat dan aan ons en de apotheek door. De apotheken vragen u de aangevraagde recepten de volgende dag ná 14.00u af te halen.

Overleg- & lunchpauze

Apotheek De Beemd en onze praktijk zijn 's middags tussen 12.30 en 13.30 gesloten. Uiteraard blijven wij voor spoedgevallen bereikbaar en aanwezig. Tussen 10.45 & 11.45u en tussen 15.30 & 16.15u is de praktijk eveneens uitsluitend voor spoedgevallen bereikbaar in verband met overleg met de artsen over de eerder telefonisch gestelde vragen.

Reisvaccinatie

Voor meer informatie over vaccinaties voor bepaalde buitenlandse reizen klikt u door naar "medische info" bv onder op deze pagina. Indien u ook gele koorts nodig heeft verwijzen wij u door naar de GGD.

POH / Praktijkverpleegkundigen

Else en Nicolien, de praktijkverpleegkundigen, houden zich met name bezig met de diabeteszorg, hypertensie en met astma/COPD. De POH, PraktijkOndersteuning Huisartsen, is een gezamenlijk project van de Wateringse en Kwintsheulse huisartsen. Anneke bezoekt zonodig ook patienten aan huis.

POH-GGZ, Ilse Stokman

Sinds juli 2014 ondersteunt Ilse Stokman de huisarts bij het verlenen van zorg aan patienten met psychische en/of psycho-sociale problemen. Zij heeft veel ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en heeft de opleiding voor POH-GGZ afgerond. Uw huisarts verwijst u zo nodig naar haar door. Zij houdt op woensdagmiddag en incidenteel op maandagmorgen spreekuur in onze praktijk. Het consult van Ilse Stoman wordt door uw zorgverzekeraar vergoed en gaat niet van uw eigen risico af. Zie document onder 'Medische Info'.

Centrale Huisartsenpost Westland te Naaldwijk

Tel: (0174) 638.738 Buiten praktijkuren, van 17.00 tot 07.30 uur 's morgens, in het weekend en op feest-dagen kunt u, uitsluitend in spoedeisende gevallen, ná telefonische afspraak, bij de Centrale Huisartsen Post terecht. Alle westlandse huisartsen doen daar roulerend dienst. U vindt de Centrale HuisartsenPost Westland op het terrein van verpleeghuis de Naaldhorst te Naaldwijk. Voor meer informatie op internet, klik op onderstaande link: www.huisartsenpostwestland.nl

Handige site met verwijzing naar app als u twijfelt of u naar de dokter zult gaan: 'Moet ik naar de dokter?' Daarnaast de informatieve website Thuisarts.nl

www.moetiknaardedokter.nl

www.thuisarts.nl

Voorstelling van de groep

Assistentes: Elly, Joke, Pleuny, Karin & Francisca

 

Praktijkverpleegkundigen: Nicolien, Marjolein & Anneke


Meer weten

Lijst met de groepsleden

 • Huisarts E. Roeleveld, Eric • Huisarts T. Kleijn, Tom • Arts in opleiding tot huisarts S.S.M. van der Wiel, SuzanBelangrijke informatie...

 • Pensionering Peer Kop

  Pensionering Peer Kop

  Pensionering Peer Kop per 31-12-2017. Overname huisarts-praktijkhouderschap door Tom Kleijn.
  Vervolg lezen

  Bestand
 • Thuisarts.nl

  Thuisarts.nl

   Handige site met betrekking tot veel voorkomende ziektebeelden.
  http://www.thuisarts.nl

  Link
 • Klachtenregeling, -formulier

  Klachtenregeling, -formulier

  Als u niet tevreden bent over de gang van zaken in de praktijk (medisch handelen, communicatie of organisatie), dan stellen wij het op prijs, dat u dat bij ons kenbaar maakt. Dat stelt ons in staat om zaken te verbeteren en wij hopen daarmee obstakels in de relatie weg te nemen. Bijgaand klachtenformulier is een hulpmiddel. Wilt u hierin kort beschrijven de aard van de klacht, eventueel moment en betrokken personen. Een van de artsen zal binnen een week contact met u opnemen. U kunt ook een afspraak maken om uw klacht te bespreken. Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt deze klachtenfunctionaris bereiken op telefoonnummer 088 - 0229191. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl en in de folder klachtenregeling .
  Vervolg lezen

  Bestand
 • Folder klachtenregeling SKGE

  Folder klachtenregeling SKGE

  Een algemene folder van SKGE met betrekking tot klachten binnen de eerstelijnszorg.
  Vervolg lezen

  Bestand
 • Thuisarts, info mbt het levenseinde

  Thuisarts, info mbt het levenseinde

  Nadere informatie met betrekken tot het levenseinde is hier te vinden. Denk aan vragen over euthanasie. Hier zijn ook formulieren te vinden om uw wilsverklaring op papier te zetten.
  Thuisarts mbt Levenseinde

  Link

Over ons

Huisartsenpraktijk De Beemd


Meer weten

Contact

Praktijklocatie

Huisartsenpraktijk De Beemd
De Beemd 3
2291 VZ Wateringen

Telefoonnummer:  0174 292323

Bereikbaarheid:

Inloopspreekuur: van 07.30 - 08.15 uur, daarna uitsluitend op afspraak.

  

Afspraak maken: Uitsluitend 's morgens vóór 12.00 uur. Voor afspraken voor dezelfde dag van 08.00 tot 10.45 uur.

 

Aanvragen huisbezoeken: van 08.00 tot 10.45 uur.

 

Spoedgevallen: Bel 292323 of het noodnummer v/d huisartsen: 298989

 

Avond/weekend: Bel de Centrale Huisartsenpost Westland te Naaldwijk: 638.738zie plan


NHG-accreditatie

Sinds febr. 2011 is onze praktijk door de NHG geaccrediteerd. Dit is een keurmerk van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Vergelijkbaar met in het bedrijfsleven het Iso 9001-certificaat.

 

Nhg keurmerk logoDiensten en spoedgevallen

Overdag op werkdagen: Bel 292323 of het noodnummer v/d huisartsen: 298989.


Avond/weekend:
Bel de Centrale Huisartsen- post Westland te Naaldwijk: 638.738. Dagelijks van 17.00 tot 07.30 uur en in de weekenden neemt u voor spoedgevallen contact met de Centrale HuisartsenPost Westland te Naaldwijk, tel. 0174 - 638.738

Meer informatie over spoedgevallenMedisch Handboek

Het Merck Manual Medisch Handboek bevat uitleg over vele medische aandoeningen en is geschreven in begrijpelijke alledaagse taal.
Medisch Handboek
Merck Manual Home Edition


Deze site vervangt geen medische consultatie