naar de inhoud gaan
U bent hier:  Start

Welkom op onze website

De officiële website van de praktijk is: www.huisartsdewaard.nl

 

Algemene informatie

Voor meer uitgebreide  informatie kunt u terecht op onze officiële website: www.huisartsdewaard.nl.                     

 

Huisartspraktijk J. de Waard     
Putstraat 18a     
9291 EL  KOLLUM     

praktijknummer:       (0511) 45 24 70 (vier lijnen)
spoednummer:        (0511) 45 15 49

faxlijn:                      (084) 22 73 476
receptenlijn:             (0511) 45 21 03
administratie:           (0511) 45 22 03
 

Avond, nacht en weekend: Dokterswacht Friesland (0900) 112 7 112
Maandag t/m vrijdag 17 tot 8 uur, weekenden van zaterdagochtend 8 uur tot maandagochtend 8 uur

Bij levensbedreigende situaties belt u buiten praktijkuren direct

Alarmnummer     112


Openingstijden en bereikbaarheid
De praktijk is geopend op maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Op woensdagmiddag is de praktijk gesloten.
Tussen de middag is de praktijk van 12.00 tot 13.00 uur gesloten.
Voor dringende gevallen kunt u naar de praktijk bellen, u wordt dan doorgeschakeld naar de huisarts.

Waarneming bij afwezigheid
Op woensdagmiddag, tijdens vakantie of nascholing:
Patiënten met achternaam
A t/m K:
R.H. Broekema        (0511) 45 12 38
L t/m Z:
W. Douma                (0511) 45 12 17
 

 Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag

8.00 tot 12.00 uur

13.00 tot 17.00 uur

 

woensdagmiddag gesloten:

waarneming Douma of Broekema  

 

 Praktijklijn (0511) 45 24 70 is het normale nummer, dat u belt voor afspraken of het aanvragen van visites. Dit nummer wordt veel gebeld. Wij streven ernaar de gesprekken zo kort mogelijk te houden voor een optimale bereikbaarheid.

Spoedgevallen: (0511) 45 15 49
Overdag belt u de bij levensbedreigende situaties de spoedlijn. De assistente vraagt alleen de meest noodzakelijke gegevens en stelt direct de huisarts op de hoogte, zodat hij snel ter plekke kan zijn. De assistente belt de ambulance als u dat nog niet gedaan heeft.


Bij levensbedreigende situaties belt u buiten praktijkuren direct
Alarmnummer                                112


Antwoordapparaat:

Buiten openingstijden doet de Dokterswacht Friesland dienst.
Van 10 tot 11 uur en van 13.15 tot 15.00 uur staat het antwoordapparaat aan in verband met andere werkzaamheden van de assistente.

Wie komt u tegen in de praktijk?
De medewerkers van de praktijk vindt u op www.huisartsdewaard.nl/medewerkers

De praktijk is een opleidingspraktijk. Vaak is er een AIOS van de huisartsenopleiding die een jaar stage

loopt. Verder zijn er regelmatig stagiaires van de opleiding tot doktersassistente of co-assistenten van de opleiding Genees-kunde van de RUG aanwezig.


 

   

Spreekuur huisarts en AIOS:

8 – 10, 13 - 15 en 16.30-17 uur

Spreekuur assistente:

dagelijks 13.40 - 15 uur

woensdagochtend 8.30 - 10 uur

Spreekuur praktijkondersteuner:

Dinsdag, donderdag en vrijdag
 Spreekuur POH GGZ:
Woensdag en even vrijdagen

                               

  

   

Afspraken, visites, andere vragen:     telefonisch tussen 8 en 10 uur

(0511) 45 24 70 vier lijnen, twee assistentes          

   

 
Spreekuur op afspraak

Voor het maken van een afspraak, het aanvragen van een visite, het opvragen van een uitslag of het stellen van vragen kunt u bellen naar (0511) 45 24 70 tussen 8 en 10 uur.

Voor vragen kunt u terecht bij de assistente. Zij beantwoordt uw vragen in overleg met de huisarts en volgens afgesproken procedures.

Op het spreekuur van de assistente kunt u terecht voor o.a. injecties, oren uitspuiten, aanstippen van wratten, uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek, tapen van enkels en laboratoriumonderzoek.


Wilt u voor urine-onderzoek de urine afgeven aan de balie vóór 10.00? U kunt dan na 11.00 bellen voor de uitslag.


Er is géén telefonisch spreekuur.U kunt bellen over uitslagen tussen 8 en 10 uur.
Meestal is de uitslag na drie dagen bekend. Bepaalde uitslagen, zoals op bepaalde bacteriën, parasieten en hormonen kunnen langer duren.

 
Afzeggen
Wilt u bij verhindering tijdig de afspraak afzeggen?

 

   

Herhaalmedicijnen vóór 10.30 uur:

Receptenlijn 45 21 03

Brievenbus, faxen, e-mailen

of via MijnGezondheid.net

                   

   
   

Vermeld a.u.b.

* uw naam+geboortedatum,

* naam medicijn en sterkte

* hoeveelheid en dosering

                   

   

 

Herhaalrecepten, die zijn aangevraagd vóór 10.30 uur, kunnen dezelfde dag bij de apotheek gehaald worden tussen 16.00 en 18.00 uur. Voor de dorpen buiten Kollum en Buitenpost geldt een bezorgregeling van de apotheek.

 

Belangrijke informatie...

  • Medische Links

    Medische Links

    Wij hopen dat de links u helpen om u zelf te informeren over medische zaken in het algemeen of over uw eigen medische situatie. De informatie achter deze links vervangt echter geen doktersadvies. Heeft u vragen of zorgen? Blijf er niet mee zitten en bespreek ze met uw huisarts.
    Vervolg lezen

    brochure

Over ons

Huisarts J de Waard


Bijzonderheden

Praktijklocatie

Huisartspraktijk J. de Waard
Putstraat 18a
9291 EL Kollum

Telefoonnummer:  0511-452470
Faxnummer:  084-2273476

Bereikbaarheid:

Openingstijden:

De praktijk is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 17 uur.
Tussen de middag is de praktijk alleen telefonisch bereikbaar.
Op woensdagmiddag is de praktijk vanaf 12.00 gesloten.Parkeergelegenheid vlakbij
zie plan

Diensten en spoedgevallen

Belt u voor levensbedreigende situaties altijd direct met Alarmnummer 112.

 

De praktijk heeft een spoedlijn (0511) 45 15 49. Deze is bedoeld voor situaties, waarin direct actie ondernomen moet worden. Als u 112 nog niet gebeld heeft, kan de assistente dat van u doen en direct met de huisarts overleggen.

Bij spoed gaat het om een mogelijk hartinfarct, beroerte, ernstig letsel.


Is er geen spraken van spoed, wilt u dan de gewone praktijklijn bellen?

De praktijklijn (0511) 45 24 70 heeft als eerste keuze ook de optie 'Spoed'.
Tussen de middag worden beide lijnen rechtstreeks doorgeschakeld naar de huisarts.

 

Van vijf tot acht uur en in het weekend kunt u terecht bij
Dokterswacht Friesland,

telefoonnummer 0900 112 7 112

Hier kunt u in het kort een beschrijving over noodnummers plaatsen. Deze tekst komt in de module in de rechterzijde van uw pagina te staan.

Meer informatie over spoedgevallen


Medisch Handboek

Het Merck Manual Medisch Handboek bevat uitleg over vele medische aandoeningen en is geschreven in begrijpelijke alledaagse taal.
Medisch Handboek
Merck Manual Home Edition


Deze site vervangt geen medische consultatie