naar de inhoud gaan
U bent hier:  Start

Welkom op onze site

Voorstelling van de groep

 Welkom in de praktijk van dr A.A.Aziz, huisarts

Lijst met de groepsleden

 • Huisarts A.A. Aziz • Assistente/ praktijkondersteuner (POH-S) Monique Oosterhuis • Huisarts (waarnemend) M.I. (Ibrahim) Aziz • POH- GGZ Marleen Jansen • herhaalrecepten

  Het komt helaas wel eens voor dat er op de website storing is met het doorgeven van herhalingsrecepten.

   

  U kunt uw herhalingsrecepten per email aan ons doorgeven: azizmaasdijk@outlook.com

  Let op dat uw naam, geboortedatum, telefoonnummer en het geneesmiddel met de sterkte en aantallen duidelijk in de email vermeld staan.

   

  Excuses voor het ongemak

   

  Herhalingsrecepten voor "de pil" of voor tena's kunt u direct bij de apotheek bestellen. Hiervoor is geen herhalingsrecept nodig.

  herhalingsrecepten die door de specialist zijn uitgeschreven, kunt u ook bij de specialist opnieuw herhalen

 • Vakantie

  Dr. Aziz is op vakantie van 30 oktober t/m 10 november. Tijdens deze vakantie is dr. Verweij de waarnemend huisarts hier in de praktijk

 • Vragenlijst ten behoeve van de praktijk

  Geachte heer/mevrouw,

   

  Graag wil ik u uitnodigen om een vragenlijst in te vullen over het functioneren van onze huisartsenpraktijk.

   

  De feedback die we op deze manier over het functioneren van onze praktijk van u krijg, kunnen we gebruiken voor de verdere ontwikkeling van de praktijk.

   

  Vragen om feedback aan patiënten is een verplicht onderdeel voor de accreditatie van onze praktijk. Uiteraard is het invullen van de vragenlijst anoniem.

  U kunt de vragenlijst invullen door deze aan de assistente te vragen. Dit kan ook eventueel per email via emailadres: azizmaasdijk@outlook.com Vraag dan naar de enquête, zodat wij deze naar u kunnen toesturen. 

   

  Hartelijk dank voor uw medewerking!

   

  Met vriendelijke groet,

  Monique Oosterhuis, assistente/ praktijkondersteuner

Belangrijke informatie...

 • Ontevreden over uw huisarts?

  Ontevreden over uw huisarts?

  Bespreek uw onvrede met uw huisarts. Wij stellen het op prijs wanneer u, indien u ontevreden bent over ons, dit eerst met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit voor u op te lossen. Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE (https://www.skge.nl/portal-vervolgpagina/klacht-indienen). De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190. Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist). Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie vindt u in de folder in de wachtkamer en op www.skge.nl.
  Vervolg lezen

  brochure
 • griepprik 2017

  griepprik 2017

  Zoals elk jaar roepen wij weer mensen op die onder een "risico groep" vallen voor het zetten van de griepprik. U ontvangt hiervoor automatisch een oproep. Op woensdag 18 oktober tussen 14.00 en 17.00 uur organiseren wij deze prikmiddag. U kunt de griepprik komen halen alleen met uw uitnodiging. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, en valt u wel onder een risicogroep? Neemt u dan even contact op met de assistente. Wilt u wel een griepprik, maar valt u niet onder een risicogroep? Ook hiervoor kunt u contact opnemen met de assistente. U ontvangt dan een andere oproep. Aan de griepprik zitten dan wel kosten verbonden, namelijk € 25,- De prik word dan gezet op een andere prik-dag, namelijk op donderdag 19 oktober van 11.30 - 12.00 uur. Indien u verhinderd bent kunt u contact opnemen voor het maken van een nieuwe afspraak. Voor meer informatie kunt u de folder griepprik 2017 raadplegen of contact opnemen met de praktijk.
  Folder griepprik 2017

  Link
 • reisvaccinatie

  reisvaccinatie

  Reisadvisering Soms is het raadzaam u te laten vaccineren als u naar het buitenland gaat. Het is belangrijk dat u hierover informatie inwint. Aan de hand van uw gegevens kan een advies gegeven worden voor de bij uw reis passende preventieve maatregelen, medicijnen en vaccinaties.
  Vervolg lezen

  brochure
 • Antibiotica werkt niet bij griep

  Antibiotica werkt niet bij griep

  Antibiotica werken niet tegen griep. Sterker nog, bij veelvuldig gebruik kunnen antibiotica helemaal hun werking verliezen. Zo kunnen makkelijk te behandelen ziektes, zoals een blaasontsteking, zelfs levensgevaarlijk worden. Met deze boodschap start het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een campagne met als doel de bewustwording over het gebruik van antibiotica te vergroten. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/01/21/campagne-van-start-antibiotica-zijn-geen-antigriep
  Campagne van start: Antibiotica zijn geen antigriep

  Link
 • Her roer gaat om

  Her roer gaat om

   In 2016 zijn er een aantal dingen veranderd.
  Vervolg lezen

  Bestand

Over ons

Huisartspraktijk Maasdijk


Meer weten

Contact

Praktijklocatie

Huisartspraktijk Maasdijk
Prins Mauritsstraat 2
2676 BC Maasdijk

Telefoonnummer:  0174-512420
Faxnummer:  0174-421104

Bereikbaarheid:

 

 Op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur

 Parkeergelegenheid vlakbij

 

U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 11.00 uur op telefoonnummer: 0174-512420.

 

  

Voor spoedgevallen kunt u ons van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur bellen op de spoedlijn:0174-518283. 

 

Voor spoedgevallen in het weekend en na 17.00 uur: Centrale Huisartsenpost Westland:0174638738 De huisartsenpost is gevestigd in: Behandel Centrum Westland Middel Broekweg 2a 2671 ME Naaldwijk De huisartsenpost bevindt zich op de 2e etage

 

Ons email adres is: azizmaasdijk@outlook.com. Dit emailadres is niet bestemd voor vragen van medische aard of aanvragen van verwijsbrieven, en vervangt in geen geval een consult. Indien u vragen hebt over uw gezondheid, kunt u telefonisch contact met ons opnemen evenals het opvragen van uw medische gegevens. Medische gegevens worden nooit per email vertrekt!

 

 

 


zie plan

Diensten en spoedgevallen

Alleen voor spoedgevallen na 17.00 uur of in het weekend of op feestdagen kunt u contact opnemen met de huisartsenpost in Naaldwijk. Telefoonnummer: 0174-638738

Meer informatie over spoedgevallen


Herhalingsrecepten

Door het invullen van een eenvoudig formulier kunt u een verzoek voor herhalingsrecepten naar uw arts sturen. Let op, dit is alleen voor herhaalrecepten die eerder door de huisarts zijn uitgeschreven. Recepten voor "de pil" en incontinentie materiaal kunnen direct bij de apotheek worden aangevraagd.


Herhalingsrecepten
Verzoek om herhalingsrecept


Medisch Handboek

Het Merck Manual Medisch Handboek bevat uitleg over vele medische aandoeningen en is geschreven in begrijpelijke alledaagse taal.
Medisch Handboek
Merck Manual Home Edition


Deze site vervangt geen medische consultatie