naar de inhoud gaan
U bent hier:  Home

Welkom op de site van praktijk Dinger

VAKANTIE

 

Aankomende week van maandag 13 maart

is de zelfstandige week van onze huisarts 

in opleiding dokter D. Pors (Daisy)

 

Medewerkers van onze praktijk

 

Dokter B.R. Dinger van Kruiningen, huisarts

Dokter R. Verhaaren, waarnemend huisarts

Dokter D. Pors, huisarts in opleiding

José Kroon-Ruijgrok, doktersassistente en praktijkondersteuner

Denise Brillemans, doktersassistente

Saliha Tatou, doktersassistente

 

Voor meer informatie betreffende onze werktijden zie onderaan de site (klik op de desbetreffende medewerker)

 

Openingstijden:

Consulten        van 08.00 tot 10.30 uur en middagen 14.30-16.30 uur

Visites              van 12.00 tot 14.00 uur

 

Afspraak maken 

Via het praktijknummer 070-5117390

U kunt de assistente bellen tussen 08.00-12.00 uur en van 14.00 - 17.00 uur

Ook kunt U bij haar met vragen terecht.

 

Voor een consult bij de huisarts wordt door de assistente in principe 10 minuten gepland waarin één hulpvraag of klacht ter sprake komt.

Meer tijd gewenst? Wanneer u bij het maken van de afspraak aangeeft dat er meerdere hulpvragen te bespreken zijn, of wanneer er een langer gesprek gewenst is of een kleine chirurgische ingreep dient te gebeuren dan houdt de assistente daar rekening mee met de tijdsplanning.

 

Verrichtingen doktersassistente:

U kunt voor kleine diverse onderzoeken terecht bij de assistente. Zij kan bijvoorbeeld uw bloeddruk meten, oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, injecties toedienen, etc.

Hiervoor kunt u een afspraak maken of langskomen op de volgende tijden:

Iedere werkdag 8:30 – 11.00 uur en ’s middags 14.30 – 16.00 uur (behalve dinsdagmiddag)

 

Spoedgevallen

In geval van SPOED tijdens kantooruren kunt u kiezen voor de optie 1 (één) uit het telefoonmenu.

Bel bij levensbedreigende zaken 112 !!!

 

Huisbezoek

Tussen 12.00 en 14.30 uur worden huisbezoeken (visites) afgelegd. U kunt tussen 8.00 en 11.00 uur een visite aanvragen als het om lichamelijke redenen niet mogelijk is om naar de praktijk te komen. De huisarts beoordeelt dan de aanvraag. Omdat er in de praktijk betere onderzoek omstandigheden en behandelmogelijkheden zijn, zal er zoveel mogelijk naar gestreefd worden dat u naar de praktijk komt.

 

Zorg buiten openingstijden 

Op dinsdagmiddag zijn wij gesloten en wordt de praktijk waargenomen door andere huisartsen uit het gezondheidscentrum. U kunt op deze tijden gewoon het praktijknummer bellen en u wordt doorverbonden.

 

Tijdens de AVOND, NACHT en het WEEKEND kunt U de waarnemende huisartsen bereiken via de huisartsenpost SMASH. Het telefoonnummer is: 070-3469669.

Voorstelling van de groep

Huisartsenpraktijk Dinger

Hofcampweg 65

2241 KE Wassenaar

070 - 5117390

 

OPENINGSTIJDEN:

Consulten        van 08.00 tot 11.30 uur en middagen 14.30-17.00 uur

Visites              van 12.00 tot 14.00 uur

 


Meer weten

Lijst van groepsleden

 • Drs. B.R. Dinger van Kruiningen, Huisarts • Dr. R. Verhaaren, waarnemend huisarts • Praktijkondersteuner (POH) José Kroon-Ruijgrok • J. Kroon-Ruijgrok, Doktersassistente • Drs. D. Pors, Huisarts in opleiding • D. Brillemans, Doktersassistente • Doktersassistente Saliha Tatou • Waar kunt u terecht met klachten

  Wij horen het graag als u op- of aanmerkingen heeft om onze praktijk te verbeteren.

  Neemt u contact op met de assistente of u kunt een brief sturen.

 • Zelfhulp / Adviezen voor thuis

  Nuttige en betrouwbare informatie kunt u vinden op www.thuisarts.nl

 • Privacy regelement

  In onze praktijk houden wij ons aan de WGBO. Zorgverleners, waaronder de werknemers in een huisartsenpraktijk, moeten zicht houden aan de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). In deze wet staat ook beschreven aan welke regels de praktijk zich moet houden m.b.t. de privacy van de patiënt.


  Medewerkers maken veelvuldig gebruik van (geautomatiseerde) systemen. Vertrouwelijke, privacygevoelige of bedrijfskritische informatie mag niet eenvoudig toegankelijk zijn voor anderen dan de geautoriseerde gebruiker(s) van het systeem. Iedere medewerker is verantwoordelijk voor de geheimhouding van dergelijke gegevens en dient er zorg voor te dragen dat er geen gegevens - al dan niet opgeslagen in geautomatiseerde systemen - ongeautoriseerd worden verspreid.

 • Griepprik

  Ieder najaar kunnen risico patiënten de griepprik komen halen. Meer informatie  hierover kunt u navragen bij onze assistentes.

 • Wegblijf tarief

  NO SHOW        Wegblijftarief   13  per regulier consult van 10 minuten

  Het is voor een huisartspraktijk vervelend als een patiënt niet op een afspraak verschijnt. Bovendien is het erg vervelend dat er op dat moment niet iemand anders kon worden geholpen. Om het aantal niet-nagekomen afspraken terug te dringen en om de misgelopen inkomsten te compenseren, kunnen huisartspraktijken een wegblijftarief hanteren. De LHV is door leden gevraagd hiervoor een wegblijftarief aan te vragen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

  Gebruik van wegblijftarief

  • Het wegblijftarief  wordt in rekening gebracht  bij de patiënt zelf en niet bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar zal dit niet uitbetalen, omdat er geen zorg is geleverd.

  • Er geldt een minimale afzegtermijn voor de afspraak, 12 uur van tevoren.

  •  Om de administratieve lasten van het wegblijftarief zo veel mogelijk te reduceren, wordt het tarief in rekening gebracht bij het volgende bezoek aan de praktijk. De patiënt kan dan bij de assistente betalen en de patiënt krijgt een kwitantie.

  Hoogte van het wegblijftarief

  De hoogte van het tarief bedraagt voor een regulier consult van 10 minuten € 13  (= consult  € 9 +  buitengerechtelijke incassokosten). Voor bijzondere verrichtingen (chirurgie, ECG) en consulten verpleegkundigen en van de psychologen  zal het wegblijftarief  € 33 zijn.  

  Uw tekst hier

Belangrijke informatie...

 • Medische Links

  Medische Links

  Wij hopen dat de links u helpen om u zelf te informeren over medische zaken in het algemeen of over uw eigen medische situatie. De informatie achter deze links vervangt echter geen doktersadvies. Heeft u vragen of zorgen? Blijf er niet mee zitten en bespreek ze met uw huisarts.
  Vervolg lezen

  brochure

Over ons

Online hulp/adviezen (klik hier)


Meer weten

Praktijklocatie

B. R. Dinger van Kruiningen
Hofcampweg 65
2241 KE Wassenaar

Telefoonnummer:  070-5117390
Faxnummer:  070-5141273


Parkeergelegenheid vlakbij
zie plan

Diensten en spoedgevallen

Spoedgevallen

In geval van SPOED tijdens kantooruren kunt u kiezen voor de optie 1 (één) uit het telefoonmenu.

 

Tijdens de AVOND, NACHT en het WEEKEND kunt U de waarnemende huisartsen bereiken via de huisartsenpost SMASH. Het telefoonnummer is: 070-3469669.

 

Bel bij levensbedreigende zaken 112 !!!

Meer informatie over spoedgevallen


Deze site vervangt geen medische consultatie