naar de inhoud gaan
U bent hier:  Start

Huisartsenpraktijk C.M. Thang

Bekijk onze nieuwe website:  www.teraar.praktijkinfo.nl

 

 

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag: 8:00 uur tot 17:00 uur.

Avondspreekuur: maandag:18:00 uur tot 21:00 uur.

 

Huisartsen:

C.M. Thang

Mw. E. Overvliet

 

huisarts in opleiding:

Mw. E. van der Hoeven

    

Assistentes:

Rowena

Jeanette

 

Praktijkondersteuner-somatiek:

Dhr. E. Borromeo

 

Praktijkondersteuner-GGZ:

Mw. C. Logman

 

Praktijkondersteuner-GGZ i.o.:

Mw. K. Bouwmeester

 

Wij zijn een NHG geaccrediteerde praktijk. Dat betekent dat wij ons vrijwillig extra op kwaliteit laten controleren. 

 

Nieuw:

- Op de dinsdagmiddag is er ook een mogelijkheid tot een afspraak met de psychiater, mw E. Dijkstra, in de huisartsenpraktijk. Zij heeft uitgebreide ervaring en specialistische kennis op het gebied van depressie, angst, AD(H)D en persoonlijkheidsproblematiek.  

Mw. E. Dijkstra werkt nauw samen met de huisartsen en de POH-GGZ.

In de toekomst streven we er naar om meerdere medische  specialisten in onze huisartsenpraktijk te laten vestigen. 

- Reizigersadvisering en vaccinaties, inclusief de gele koorts vaccinaties.

- nieuw per 2011: avondspreekuren op de maandagavond.

- online digitaal afspraakmaken via knopje "contact" 

- praktijkondersteuner-somatiek voor begeleiding van diabetes(suiker ziekte), COPD, bloeddruk, check up(hart- en vaatziekten).

- praktijkondersteuner-GGZ voor screening, diagnostisering en begeleiding van psychische klachten. De praktijkondersteuner heeft korte lijnen met de overige zorgverleners binnen het medisch centrum(eerste lijns gezondheidszorg) en de tweede lijns gezondheidszorg(GGZ, psychiaters).

- vaatlaboratorium(meten van de doorgankelijkheid van de bloedvaten)

De praktijk is open voor nieuwe patienten

- 24 uurs bloeddrukmeting

- AED (Automatische Externe Defibrillator) in de huisartsenpraktijk. Alle artsen en assistentes in onze praktijk hebben de AED en reanimatie cursus gevolgd.

- Dokter Evelyn Overvliet, is per 1 maart 2013 werkzaam in onze huisartsenpraktijk. Haar specifieke aandachtsgebieden zijn de gynaecologie en psychiatrie. Indien u een afspraak met haar wil maken, kunt u dit aangeven bij de assistente.

- Er is een mogelijkheid om bloed te laten prikken in onze praktijk op maandagochtend, woensdagochtend en vrijdagochtend van 8:00 tot 9:00 uur.

- In overleg met de assistente, kunt u door de huisarts teruggebeld worden voor een uitslag. Indien u dit aangeeft voor 10:30 uur, dan wordt u op dezelfde dag teruggebeld tussen 11:45 uur en 12:30 uur.

- Mogelijkheid tot het maken van hartfilmpje/ECG in de praktijk zelf.

- "E-mail consult": Click op "Contact"-knop hierboven. Voor vragen die geen spoedeisende karakter hebben.

- Mogelijkheid tot allergietesten   

- Mogelijkheid tot longfunctietesten

- Preventie spreekuur: bepalen van suiker, cholesterol en meten van bloeddruk. Uw risico-profiel ten aanzien van hart- en vaatziekten wordt bepaald.

- Begeleiding "stoppen met roken"

- Begeleiding en hulp bij "afvallen"

Voor een afspraak, gelieve voor 10:30 uur te bellen. Indien u voor 8:30 belt, kunt u vaak dezelfde dag terecht bij de huisarts.

De praktijk is open voor nieuwe patienten.

 

Herhaalrecepten:  

3 mogelijkheden voor herhaalrecepten:

1. Via deze site: Click op het vakje rechtsonder "Verzoek om herhalingsrecepten" Indien de medicatie voor 10:30 op werkdagen ingevoerd zijn via deze site, dan kan de medicatie na 2 werkdagen na 16:00 uur bij de apotheek worden afgehaald. 

2. Voor 12:00 uur doosje van de te herhalen medicatie inleveren bij assistente aan de balie. Medicatie kan na 2 werkdagen na 16:00 uur bij de apotheek worden afgehaald.

3. Bel de praktijklijn(0172-603333):

Toets optie 2: (dit kan 24 uur per dag en 7 dagen per week). Dan kunt u de medicatie na 2 werkdagen na 16:00 uur ophalen bij de apotheek.

Telefonisch spreekuur:

Alle werkdagen: 13:30-14:00.

Let op: het telefonisch spreekuur is uitsluitend bedoeld voor uitslagen en korte vragen.

 

 

 

Belangrijke mededelingen:

Wrattenspreekuur: Uitsluitend op afspraak. Dus eerst bellen.

 

Assistenten-spreekuur: mijn assistentes zijn uitstekend in staat om eenvoudige medisch handelingen te verrichten onder supervisie van de huisarts, zoals:

- Uitstrijkjes ten behoeve van het bevolkingsonderzoek

- Uitspuiten van oren (bij verstopte oren)

- Injecties (vitamine B12, prikpil, vaccinaties)

- Meten van bloeddruk

- Meten van suikergehalte in het bloed.

- Urine-onderzoek

- Hechtingen verwijderen

- Verbinden van wonden

Wanneer het om een van de vorige genoemde medische handeling betreft, wordt u verzocht dit bij het maken van een afspraak te melden. Zodoende kan de assistente u plannen op het assistenten-spreekuur.

 

Specifieke aandachtsgebieden van uw huisarts:

- neurologische ziektebeelden.

- chirurgische ingrepen, inclusief inbrengen van spiraaltjes.

 

Keuringen: 

- Uw huisarts doet ook diverse keuringen(rijbewijskeuring, duikerskeuring, keuring tbv parachutespringen, arbeidsonschiktheidskeuringen, keuringen tbv verstrekken van een levensverzekering of hypotheek).

 

Onze visie:

 

Wij doen vrijwel alles wat een huisarts in Nederland mag doen.
Door regelmatige nascholing van huisartsen en praktijkassistentes en door onderling overleg willen wij de huisartsgeneeskunde op een zo hoog mogelijk niveau uitoefenen.

Wij proberen duidelijk en eerlijk te zijn.

Ieder mens kan lichamelijke en psychische klachten krijgen. Wij geven aandacht aan beide.

Wij willen geen afstand tussen patient en dokter. Wij willen met wederzijds respect op een plezierige manier met elkaar omgaan.

Wij kunnen u vaak helpen; wij vinden het echter ook van belang dat u luistert naar de signalen van uw lichaam en probeert hier zelf iets mee te doen. Uw eigen inbreng bij het oplossen van problemen vinden wij belangrijk.

Genezen is goed, voorkomen is beter. Preventie, het voorkomen van ziekte, is ons insziens belangrijk. 

 

 

 

Voorstelling van de groep

C.M. Thang, huisarts, opleider en praktijkhouder.

Dokter Thang werkt van maandag t/m vrijdag.

 

Mw. E. Overvliet, huisarts.

Dokter Overvliet werkt van dinsdag, woensdag en vrijdag(even weken).

maandag, di ...


Meer weten

Lijst met de groepsleden

 • Huisarts C.M. Thang

  Huisarts-opleider

 • POH-GGZ

  Heeft u psychische klachten, waardoor u niet lekker in uw vel zit en niet goed meer functioneert?

   

  Sinds 1 januari 2014 is onze praktijk versterkt met een praktijkondersteuner Geestelijke GezondheidsZorg(POH-GGZ).

  Haar naam is Christa Logman.

   

  Christa is psycholoog en bij haar kunt u een afspraak maken voor praktische behandeling van milde psychische klachten, zoals stress, burn-out, depressie, angst, eenzaamheid, rouwverwerking, relatieproblematiek en opvoedvragen. 

   

  Tevens is ons team sedert 2017 versterkt met een tweede POH-GGZ i.o.

  Haar naam is Kitty Bouwmeester.

   

  Kitty kunt een afspraak maken voor praktische behandeling van milde psychische klachten, zoals stress, burn-out, depressie, angst, eenzaamheid, rouwverwerking, relatieproblemen, slaapproblemen en opvoedvragen.

   

  De POH-GGZ heeft een half uur tot een uur per consult, zodat uw psychische klachten rustig besproken kunnen worden. Via de praktijk-assistente(0172-603333) kunt u een afspraak met haar maken. Indien nodig zijn ook visites aan huis mogelijk.

   

  De POH-GGZ valt onder de basisverzekering en valt geheel binnen de huisartsenzorg.

  Dat betekent dat de POH-GGZ niet valt onder de verplichte eigen risico. Ook is er geen eigen bijdrage aan verbonden.

 • Klachten en suggesties

  We staan graag open voor suggesties voor verbetering van onze praktijkvoering.

  Mocht u onverhoopt klachten hebben over bijvoorbeeld onze bereikbaarheid, de bejegening door een van de medewerkers, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk bij ons kenbaar te maken. U kunt ook een mail(via contact) sturen met uw klacht. Uw klacht wordt altijd door ons in behandeling genomen.

  U krijgt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie weken na het indienen van de klacht antwoord. De praktijk is daarnaast aangesloten bij de SKGE.

  Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg(SKGE)

  Postbus 8018
  5601 KA Eindhoven

Belangrijke informatie...

 • Reizigersvaccinatie

  Reizigersvaccinatie

  Reizigersvaccinatie Huisartsenpraktijk C.M. Thang. • De praktijk is geregistreerd als gele koorts centrum. • Voor wie? voor zowel patiënten die hier patiënt zijn als patiënten die een andere huisartsen hebben. • Wat houdt het in? U krijgt een persoonlijk reisadvies uitgewerkt. • Er worden geen losse recepten verstrekt, ook niet voor mensen die het zelf hebben uitgezocht, tenzij eerder reizigersadvies is gegeven voor dezelfde bestemming en bv. alleen malaria tabletten nodig zijn. Dit omdat we verantwoordelijkheid dragen over elk uitgeschreven recept en we dit alleen kunnen uitschrijven na een volledig advies. • Kosten 63,- euro inclusief gele vaccinatie boekje, consult bij de arts en alle consulten om te prikken, exclusief de kosten bij de apotheek voor de vaccins. ( excl. gele boekje 59,79 euro) • Gezinstarief bij twee volwassenen en kinderen, alleen de kosten voor de volwassenen. • Afhankelijk van uw zorgverzekering krijgt u geen, deels of geheel vergoeding van de gemaakte kosten. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekering. • U kunt dit formulier invullen en inleveren bij de assistente, bij voorkeur ruim een paar weken voor vertrek, er wordt dan z.s.m. contact met u opgenomen, per telefoon of per email.
  Vervolg lezen

  Bestand
 • Inschrijfformulier

  Inschrijfformulier

  De praktijk is open voor nieuwe patiënten. U kunt het inschrijfformulier afgeven aan de praktijkassistente
  Vervolg lezen

  Bestand
 • Thuisarts

  Thuisarts

  Thuisarts.nl geeft betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
  http://www.thuisarts.nl

  Link

Over ons

Huisartsenpraktijk C.M. Thang


Contact

Praktijklocatie

Huisartsenpraktijk C.M. Thang
Vosholplein 3
2461 AA Ter Aar

Telefoonnummer:  0172-603333
Faxnummer:  0172-602630

Bereikbaarheid:

Afspraak maken: 08.00 - 12.30 uur   

 

Herhaalrecepten: 0172-603333 (toets 2) 


Telefonisch spreekuur : 13.30 -14.00 uur

Aanvragen huisbezoeken :

08.00 - 17.00 uur
Spreekuur: volgens afspraak 

Spoedgevallen
Overdag op werkdagen van 8.00-17.00uur:
0172-603333 (toets 1) of de SPOEDLIJN: 0172-604698

 

Spoedgevallen avond/weekend:
Huisartsenpost (
www.shrnet.nl )

0900-5138039

 Parkeergelegenheid vlakbij

 

 

 

 

 

 

 


zie plan

Virtuele rondleiding


Nieuwe patiënten

De praktijk is open voor nieuwe patiënten.

 

Click hier om in te schrijvenMedisch Handboek

Het Merck Manual Medisch Handboek bevat uitleg over vele medische aandoeningen en is geschreven in begrijpelijke alledaagse taal.
Medisch Handboek
Merck Manual Home Edition


Herhalingsrecepten

Door het invullen van een eenvoudig formulier kunt u een verzoek voor herhalingsrecepten naar uw arts sturen


Herhalingsrecepten
Verzoek om herhalingsrecept


Deze site vervangt geen medische consultatie